Kruna Dental - Site Logo
+381 69 655880

IMPLANTATI: SVE NA 4 KONCEPT

Pitajte zubarku
Kruna dental - IMPLANTATI: SVE NA 4 KONCEPT
Termin „Sve-na-4” je koncept koji se odnosi da se “svi” zubi podržavaju „na četiri“ dentalna implantata. Tačnije, ceo proteski rad podržava samo 4 implantata.

ORGINALNI PROTOKOL ZA SVI-NA-4 KONCEPT TRETMANA

Sve-na-4 terapijski zahvat je rehabilitacioni koncept koji maksimalizuje upotrebu dostupne kosti. Hirurške i protetske procedure prate striktni protokol kao i proizvode koji se upotrebljavaju.

IMPLANTITI - DOKAZAN I USPEŠAN KONCEPT

Sve-na-4 koncept sa svojim ravnim abatmentima i abatmentima sa više jedinica pod uglom se razvio da bi bezubim pacijentima i onima koji će uskoro postati bezubi odmah omogućio restauraciju punog luka na samo 4 implantata- dva postavljena veriklano u prednjem delu, dva postavljena pod uglom od 45 stepeni u zadnjim regijama. Naginjanjem dva zadnja implantata, pojačava se veza kosti za implantat, proizvodeći optimalnu podršku kosti, čak i kod kostiju sa minimalno obima (debljine). Dodatno, naginjanjem implantata u maksili dozvoljava postavljanje sidrišta u više kvalitetan prednji dio kosti i biokortikalno uporište u kortikalnu kost sinusnog zida i nosnog hodnika. Naginjanje zadnjih implantata takođe pomaže izbegavanju vitalnih struktura, kao što je mandibularni nerv i maksilarni sinus, a rezultat je bolja distribucija implantata kroz alveolarni luk, čime se optimizuje prenos pritiska i omogućava postavljanje protetske nadoknade distalnije sa ukupno 12 zuba. Sve-na-4® tretmanski koncept je nastao u cilju da se maksimalno upotrebi preostala kost i da se omogući jednovremena/neposredna funkcija. Sve-na-4® terapijski concept može biti izveden na dva načina:
  1. Konvencionalna hirurgija - podizanje flapa (režnja)
  2. NobelVođenje - režanj za prilaz bez dizanja režnja

1. Konvencionalna flap procedura sa tradicionalnim planiranjem i standardizovano Sve-na-4®vođenje za predviđanje i optimalno pozicioniranje implantata.

Dostupni implant sistemi - NobelSpeedy Groovy - Brenemark Sistem MK III i MK IV - Nobel aktive - Nobel parallel konična konekcija - Nobel replace konična konekcija; NobelReplace/Zamena izabrane trake I NobelReplace zamena platforme - NobelReplace/Zamena Snage i Nobel Speedy zamena

2. 3D dijagnostika i tretman planiranja i posebno dizajniran hirurški šablon za pravilno bušenje i poziciniranje implantata.

Optimalna postavka implantata i protetski ishod sa Nobel vodičem Nobel vodič je idealan Sve-na-4® tretmanski koncept, jer optimizuje postavku implantata sredstvima 3D dijagnostike, digitalnog planiranja tretmana i vođenje hirurgije sa specijalno izrađenim hirurškim šablonom. Podržava minimalno invazivne tehnike odizanja režnja kao i hirurški pristup kroz mini-režnjeve i potpune režnjeve. Tačna dijagnostika i protetski-vođeno planiranje  Bazirano na 3D (CB) CT dijagnostici pacijenta i rengenskom vođenju, virtualna postavka implantata kao i proteska rehabilitacija može biti izvedena sa Nobel kliničkim softverom, obezbeđujući visoku dijagnostičku tačnost i sigurnost i predvidljivu postavku implantata. Sa kombinacijom 3D radioloških skupa podataka i 3D modela kosti i radioloških vodiča, stomatolozi mogu da ocene kvantitet i kvalitet kosti, označe vitalne anatomske strukture kao što su alveolarni nerv i maksilarni sinus i poziciju implantata u odnosu na protesku potrebu. Kroz kontrolisanu i prolagođenu angulaciju, snimcima na podeljenim ekranima na softveru u različitim presecima, nagnuti zadnji implantati su idealno pozicionirani. Sigurna i predviđajuća postavka implantata Posle planiranja slučaja u Nobel kliničkom softveru, spreman za upotrebu posebno dizajniran hirurški šablon, zajedno sa svim neophodnim implantatima, abatmentima i hirurškim instrumentima, mogu biti naručeni preko interneta u samo jednoj narudžbi. Hirurški uzrok omogućava vođeno pripremanje prostora za implantat, preciznu i efikasno umetanje implantata, što minimalizuje pacijentov bol i otok.

 Sve na 4 koncept.novisad

Hirurški šablon može se upotrebiti za izradu privremenog (kamenog) modela sa replikama implantata koje su već na poziciji pre same hirugije. Ovo omogućava zubnim tehničarima da izrade privremenu protezu i postavku više jediničnih abatmenta unapred, tako da kliničar može da finalizuje protezu i postaviti je na implantate odmah nakon hirurgije. Rezultat jeste da pacijent izađe iz ordinacije sa implantatima i protetskom nadoknadom, za razlikuje od ranijih sistema u kojima se nakon postavke implantata moralo čekati određeno vreme pre postavka protetske nadoknade. Samim tim komfor za pacijenta je na mnogo većem nivou. Za detaljnije informacije posetite www.nobelbiocare.com, a ukoliko Vas zanima koja sve protetska rešenja postoje pogledajte ovde.   Besplatan pregled u našoj ordinaciji možete zakazati pozivom na kontakt telefon 069 655 880, popunjavanjem formulara za online zakazivanja (gornji desni ugao ove stranice) ili slanjem poruke putem društvenih mreža (Facebook ili Instagram).

Tagovi :

implantati, Savet stomatologa

Podelite:

Ostavite komentar

kruna dental blog

Dr Tamara Aničić

Imate pitanje za nas?

Kruna Dental je tu da odgovori na svako vaše pitanje.

Budite u kontaktu sa nama