Kruna Dental - Site Logo
+381 69 655880

Kruna Dental Stručni Tim

Naši doktori

Kruna Dental stručni tim

Svaki član našeg tima je visoko kvalifikovan i poseduje znanje u različitim oblastima stomatologije. Takođe, trudimo se da budemo u koraku sa najnovijim dostignućima u našoj struci. Redovno prisustvujemo stomatološkim kongresima, simpozijumima i kursevima istaknutih doktora.

Dr Tamara Aničić

Rođena je u Zagrebu, a 1993. godine seli se u Brčko. Tamo završava osnovnu školu, a zatim upisuje srednju medicinsku školu, smer farmaceutski tehničar, koju završava sa odličnim uspehom. Stomatološki fakultet u Beogradu upisuje 2007. i završava ga 2013. godine. Od 2013. do 2016. godine odrađivala je staž u domu zdravlja, a u popodnevnim satima radila je kao stomatolog asistent uz specijalistu protetike pored kog je savladala sve osnove stomatološke protetike. Od 2016. godine započinje sopstvenu praksu i nastavlja da se kontinuirano edukuje u pravcu savremene stomatologije sa ciljem da svojim pacijentima pruži bezbolnu, dugoročnu i estetski zadovoljavajuću terapiju.

Dr Dragana Lazić

Rođena je 1998. godine u Brčkom gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisuje 2016. godine i to smer stomatologija. Studije završava u avgustu 2022. godine. Nakon završenog pripravničkog staža svoje profesionalno usavršavanje nastavlja u ordinaciji Kruna dental u Novom Sadu gde uz doktorku Tamaru.

Dr Tamara Aničić

Dr Tamara Aničić

Stomatolog

Dr Dragana Lazić

Dr Dragana Lazić

Stomatolog

Galerija

Kruna Dental galerija slika

Slika govori više od hiljadu reči. Zavirite u Kruna Dental svet i pratite kako osmesi naših mušterija lagano i sigurno nastaju.

Budite u kontaktu sa nama