Kruna Dental - Site Logo
+381 69 655880

Uslovi i odredbe ordinacije stomatologije Kruna Dental

Ovi uslovi i odredbe utvrđuju pravila i regulative na osnovu kojih se pružaju usluge u ordinaciji “Kruna Dental”. Korišćenjem naših stomatoloških usluga, pristajete da se pridržavate ovih uslova. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate pre nego što nastavite.

 1. Termini pregleda:

   – Svi termini pregleda zavise od raspoloživosti.

   – Preporučujemo da unapred zakazujete termine kako biste obezbedili željeni datum i vreme.

   – U slučaju otkazivanja ili promene termina, molimo Vas da nas obavestite najmanje 24 časa ranije kako biste izbegli eventulane troškove.

 

 1. Plaćanje:

   – Plaćanje usluga se vrši prilikom tretmana, osim ako prethodno nisu dogovoreni drugačiji aranžmani.

   – Prihvatamo gotovinu, kreditne/debitne kartice i osiguravajuće planove (uz proveru).

   – Sve neizmirene obaveze koje nisu pokrivene osiguranjem su odgovornost pacijenta.

 

 1. Osiguranje: Ovo mora da se proveri sa doktorom.

   – Ukoliko imate zdravstveno osiguranje sa stomatološkim planom  Vaša odgovornost je da proverite pokriće i beneficije pre tretmana.

   – Participacije i iznosi koje osiguranje ne pokriva plaćaju se prilikom usluge.

   – Pomoći ćemo Vam da podnesete zahtev za osiguranje, ali sve nesuglasice ili odbijeni zahtevi su odgovornost pacijenta.

 

 1. Planovi lečenja:

   – Detaljan plan lečenja biće Vam prezentovan nakon temeljnog pregleda.

   – Imate pravo postaviti pitanja i razumeti predloženo lečenje pre nego što nastavite.

   – Alternativne opcije tretmana, rizici, koristi i troškovi biće razmatrani s Vama.

 

 1. Zdravstvene informacije:

   – Važno je obezbediti tačne i kompletne informacije o Vašem zdravstvenom stanju, uključujući lekove, alergije i medicinska stanja.

   – Eventualne promene u Vašem zdravstvenom statusu treba komunicirati našem timu pre tretmana.

 

 1. Privatnost i poverljivost:

   – Poštujemo stroge regulative o privatnosti i čuvaćemo Vaše lične i medicinske informacije tajnim.

   – Vaši podaci mogu biti podeljeni sa drugim pružaocima zdravstvenih usluga prema potrebi za Vaše lečenje, uz Vašu saglasnost.

 

 1. Higijena i bezbednost:

   – Naša ordinacija pridržava se stroge procedure kontrole infekcija kako bi se osigurala Vaša bezbednost.

   – Očekuje se da pacijenti održavaju odgovarajuću oralnu higijenu i prate upute nakon tretmana kako bi se sprečile komplikacije.

 

 1. Propušteni termini:

   – Propušteni termini ili kašnjenja mogu rezultirati promenom termina ili troškovima za nepojavljivanje na tretmanu.

   – Svesno nepoštovanje zakazanog termina može uticati na buduće zakazivanje.

 

 1. Maloletnici:

   – Zakonski staratelji moraju pratiti maloletnike na termine i dati saglasnost za tretman.

   – Roditelji ili staratelji su finansijski odgovorni za sve usluge pružene maloletnicima.

 

 1. Hitni slučajevi:

   – U slučaju stomatološkog hitnog slučaja tokom radnog vremena, odmah nas kontaktirajte.

   – Za hitne slučajeve nakon radnog vremena, koristite naše kontakt informacije.

 1. Povratne informacije i zabrinutosti:

   – Dobrodošle su Vaše povratne informacije i posvećeni smo rešavanju svih zabrinutosti na vreme.

   – Molimo Vas da se obratite menadžeru ordinacije ili administratoru sa pitanjima ili problemima.

 

Ovi uslovi i odredbe podložni su promenama bez prethodnog obaveštenja. Vaša odgovornost je da ih povremeno pregledate. Vaša dalja upotreba naših stomatoloških usluga predstavlja vašu saglasnost sa ažuriranim uslovima. Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahteva za pojašnjenjem, nemojte oklevati da nas kontaktirate.

 

Trg Republike 18, Novi Sad

+381 69 655 880 

krunadental.ns@gmail.com

krunadental.com