• +381 69 655880 Viber/WhatsApp
  • +381 69 655880 Kontakt telefon
  • ZAKAZIVANJE

Implantati

  1. Home
  2. Implantati

Zubni implantati ( ili kako se još zovu dental implanti) su veštačke nadoknade koje se ugrađuju u kost gornje ili donje vilice sa ciljem da nadoknade izgubljene zubne korenove. Na sam implantat se postavljaju različiti protetski radovi koji imaju za ulogu da nadoknade zubne strukture i time se zatvara pun krug funkcije i estetike usne duplje.

Zubni implantati mogu da budu od titanijuma, ili od cironijuma. Danas su mnogo više zastupljeni upravo implantati od titanijuma, jer se pokazalo da imaju odlične osobine koje im omogućavaju da se  dugo zadrže u organizmu. Cirkonijumski implantati spadaju u novije kategorije implantata. 
Zubni implantati cena novi sad

Oblik zubnih implantata podseća na oblik šrafa koji se koristi u svakodnevnoj upotrebi. 

Tendencija savremene stomatologije jeste da se oblik implantata potpuno prilagodi obliku korenova zuba te da se implantat postavlja u kost odmah po procesu vađenja zuba. Dakle, ukoliko se izvadi donja šestica koja ima dva korena, odmah se, u istom aktu, u jamicu u kosti, gdje je bio koren šestice, postavi implantat koji ima oblik ta dva korena. 

Osobe koje su kandidati za zubne implantate mogu se podeliti u tri kategorije.

  1. Osobe koje su izgubile samo jedan zub u nizu, a susedni zubi su im netaknuti tj. zdravi.
  2. Osobe koje su izgubile veći broj zuba. Najčešće je to slučaj da su prednji zubi očuvani, a bočni nedostaju te ukoliko se želi izbeći nošenje proteze, potrebno je ugraditi implantate u regiju gde nedostaju zubi.
  3. Osobe kojima nedostaju svi zubi. Takođe u ovu kategoriju spadaju i osobe koje imaju nekoliko svojih zuba, ali ti zubi nisu dovoljno stabilni nosači za ozbiljniji protetski rad te se moraju izvaditi i na njihovo mesto postaviti implantati.

Na implantat se mogu postaviti različiti protetski radovi. Na jedan implantat se može postaviti jedna krunica. Takođe se može postaviti jedna krunica koja je vezana u mostu, te jedan implantat učestvuje u nadoknadi nekoliko zuba. Imlantati imaju za ulogu da nadoknade izgubljene korenove u kosti gorenj ili donje vilice.

U slučaju nedostajanja svih zuba, na implanatat se postavlja takozvani hibridni rad (više krunica spojenih zajedno). To je protetetski rad, izrađen od specijalnih materijala koji nadoknađuju sve zube jedne vilice. Time se sa minimum četiri implantata nadoknade svi zubi jedne vilice, takozvani „svi na četiri“ sistemi.

Vreme koje će implantat ostati u kosti zavisi od više faktora, na prvom mestu od održavanja oralne higijene i od opšteg zdravlja organizma. Iskustvo je pokazalo da kod zdravih osoba koje adekvatno održavaju higijenu usta i zuba, implanat ostaje i preko 20 godina bez ikakvih naznaka popuštanja ili eventualnog ispadanja iz kosti.

Cene implantata zavise od izabrane terapije. Koliko se implantata ugrađuje, koji tip implantata se ugrađuje kao i da li se proteski rad postavlja odmah ili nakon 3-6 meseci.

 Sve o različitim protetskim radovima možete pronaći ovde.