• +381 69 655880 Viber/WhatsApp
  • +381 69 655880 Kontakt telefon
  • ZAKAZIVANJE

Implantati: Sve na 4 koncept

  1. Home
  2. Implantati: Sve na 4 koncept

Termin „Sve-na-4” je koncept koji se odnosi da se “svi” zubi podržavaju „na četiri“ dentalna implantata. Tačnije, ceo proteski rad podržava samo 4 implantata.

Orginalni protokol za Svi-na-4 koncept tretmana

Sve-na-4 terapijski zahvat je rehabilitacioni koncept koji maksimalizuje upotrebu dostupne kosti. Hirurške i protetske procedure prate striktni protokol kao i proizvode koji se upotrebljavaju. 

Dokazan i uspešan koncept

Sve-na-4 koncept sa svojim ravnim abatmentima i abatmentima sa više jedinica pod uglom se razvio da bi bezubim pacijentima i onima koji će uskoro postati bezubi odmah omogućio restauraciju punog luka na samo 4 implantata- dva postavljena veriklano u prednjem delu, dva postavljena pod uglom od 45 stepeni u zadnjim regijama.

Naginjanjem dva zadnja implantata, pojačava se veza kosti za implantat, proizvodeći optimalnu podršku kosti, čak i kod kostiju sa minimalno obima (debljine). Dodatno, naginjanjem implantata u maksili dozvoljava postavljanje sidrišta u više kvalitetan prednji dio kosti i biokortikalno uporište u kortikalnu kost sinusnog zida i nosnog hodnika.

Naginjanje zadnjih implantata takođe pomaže izbegavanju vitalnih struktura, kao što je mandibularni nerv i maksilarni sinus, a rezultat je bolja distribucija implantata kroz alveolarni luk, čime se optimizuje prenos pritiska i omogućava postavljanje protetske nadoknade distalnije sa ukupno 12 zuba.

Sve-na-4® tretmanski koncept je nastao u cilju da se maksimalno upotrebi preostala kost i da se omogući jednovremena/neposredna funkcija.

Sve-na-4® terapijski concept može biti izveden na dva načina:

  1. Konvencionalna hirurgija - podizanje flapa (režnja)
  2. NobelVođenje - režanj za prilaz bez dizanja režnja

1. Konvencionalna flap procedura sa tradicionalnim planiranjem i standardizovano Sve-na-4®vođenje za predviđanje i optimalno pozicioniranje implantata.

Dostupni implant sistemi

   - NobelSpeedy Groovy

   - Brenemark Sistem MK III i MK IV

   - Nobel aktive

   - Nobel parallel konična konekcija

   - Nobel replace konična konekcija; NobelReplace/Zamena izabrane trake I NobelReplace zamena platforme

   - NobelReplace/Zamena Snage i Nobel Speedy zamena

2. 3D dijagnostika i tretman planiranja i posebno dizajniran hirurški šablon za pravilno bušenje i poziciniranje implantata.

Optimalna postavka implantata i protetski ishod sa Nobel vodičem

Nobel vodič je idealan Sve-na-4® tretmanski koncept, jer optimizuje postavku implantata sredstvima 3D dijagnostike, digitalnog planiranja tretmana i vođenje hirurgije sa specijalno izrađenim hirurškim šablonom. Podržava minimalno invazivne tehnike odizanja režnja kao i hirurški pristup kroz mini-režnjeve i potpune režnjeve.

Tačna dijagnostika i protetski-vođeno planiranje 

Bazirano na 3D (CB) CT dijagnostici pacijenta i rengenskom vođenju, virtualna postavka implantata kao i proteska rehabilitacija može biti izvedena sa Nobel kliničkim softverom, obezbeđujući visoku dijagnostičku tačnost i sigurnost i predvidljivu postavku implantata.

Sa kombinacijom 3D radioloških skupa podataka i 3D modela kosti i radioloških vodiča, stomatolozi mogu da ocene kvantitet i kvalitet kosti, označe vitalne anatomske strukture kao što su alveolarni nerv i maksilarni sinus i poziciju implantata u odnosu na protesku potrebu. Kroz kontrolisanu i prolagođenu angulaciju, snimcima na podeljenim ekranima na softveru u različitim presecima, nagnuti zadnji implantati su idealno pozicionirani.

Sigurna i predviđajuća postavka implantata

Posle planiranja slučaja u Nobel kliničkom softveru, spreman za upotrebu posebno dizajniran hirurški šablon, zajedno sa svim neophodnim implantatima, abatmentima i hirurškim instrumentima, mogu biti naručeni preko interneta u samo jednoj narudžbi. Hirurški uzrok omogućava vođeno pripremanje prostora za implantat, preciznu i efikasno umetanje implantata, što minimalizuje pacijentov bol i otok.

Prefabrikacija privremene proteze pre hirurgije Sve na 4 koncept.novisad

Hirurški šablon može se upotrebiti za izradu privremenog (kamenog) modela sa replikama implantata koje su već na poziciji pre same hirugije. Ovo omogućava zubnim tehničarima da izrade privremenu protezu i postavku više jediničnih abatmenta unapred, tako da kliničar može da finalizuje protezu i postaviti je na implantate odmah nakon hirurgije.

Rezultat jeste da pacijent izađe iz ordinacije sa implantatima i protetskom nadoknadom, za razlikuje od ranijih sistema u kojima se nakon postavke implantata moralo čekati određeno vreme pre postavka protetske nadoknade. Samim tim komfor za pacijenta je na mnogo većem nivou. 

Za detaljnije informacije posetite www.nobelbiocare.com, a ukoliko Vas zanima koja sve protetska rešenja postoje pogledajte ovde. 


Besplatan pregled u našoj ordinaciji možete zakazati pozivom na kontakt telefon (069 655 880), popunjavanjem formulara za online zakazivanja (gornji desni ugao ove stranice) ili slanjem poruke putem društvenih mreža (Facebook ili Instagram).